Пропустити навігацію EPAM

Згода на обробку персональних даних

Направляючи резюме і заповнюючи анкету на сайті careers.epam.ua (надалі – «Сайт»), я відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) надаю ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 03150, г. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел. +38 044 390-54-57, факс +38 044 390-08-61 (володілець персональних даних) добровільну та інформовану згоду на обробку моїх персональних даних, зазначених в резюме і анкеті, а також в пункті 1 цієї згоди, а також на поширення (в тому числі надання, реалізацію, передачу) моїх персональних даних третім особам (в тому числі компанії Beamery, Codility та іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), зазначеним у справжній згоди, на наступних умовах:

1. Перелік персональних даних суб’єкта, який планується обробляти.

Виходячи з мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 2 цієї згоди, склад моїх персональних даних, дозвіл на обробку яких, поширення (в тому числі надання, реалізацію, передачу) третім особам (в тому числі компанії Beamery, Codility та іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними) надається мною в даної згоді, є таким:

1) основна інформація про суб'єкта, тобто його ПІБ, стать, громадянство, автобіографія, дата (день / місяць / рік) і місце народження, адреса / відомості про місцезнаходження, поштовий індекс, інші відомості, що містяться в резюме Суб'єкта і які Суб'єкт надав за власним бажанням;

2) відомості про наявний досвід роботи, включаючи всю інформацію, що міститься в трудовій книжці, в тому числі про попередні місця роботи (найменування роботодавців, їх адреси місцезнаходження, номери телефонів та адреси електронної пошти, дати початку і закінчення роботи, посаду, підрозділ, відомості про заохочення та нагороди), колишніх або теперішніх клієнтів, з якими суб'єкт співпрацював на підставі цивільно-правового договору (найменування клієнтів, їх адреси місцезнаходження, номери телефонів та адреси електронної пошти, дати початку і закінчення виконання для них робіт, надання послуг, вид, обсяг і характер виконуваних робіт, наданих послуг, місце виконання робіт, надання послуг, проект, в рамках якого виконувалися роботи, надавались послуги), включаючи всю інформацію, що міститься в цивільно-правових договорах, відомості, що містяться в дозволі на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, включаючи копії всіх вищевказаних документів, а також про бажані умови, характер і вид роботи у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (професія, посада, місце роботи, трудова функція, посадові обов'язки, термін початку роботи, режим робочого часу і часу відпочинку), або про бажані умови співпраці з ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» на підставі цивільно-правового договору (характер, вид і обсяг передбачуваних до виконання/надання робіт, послуг) трудовий стаж (стаж роботи), відомості про співробітників попередніх роботодавців або клієнтів, з якими суб'єкт взаємодіяв в ході здійснення трудової діяльності, виконання робіт, надання послуг і які можуть дати рекомендації про кваліфікацію/навички суб'єкта, якість виконуваних ним робіт, наданих послуг, відомості про готовність до відряджень і релокації;

3) відомості про освіту, навички і соціальний статус, в тому числі професійні сертифікати, участь у професійних асоціаціях, відомості про учене звання і науковий ступінь, освіту (в тому числі всі відомості, що містяться в документах про освіту, такі як найменування та адреса освітнього або наукового закладу, реквізити документа про освіту (найменування, серія, номер, дата видачі), період, вид та форма навчання, дата закінчення, факультет, отримана кваліфікація, напрямок і спеціальність), рівень володіння іноземними мовами, відомості про атестацію, підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки, реквізити підтверджуючих документів, про наукові праці та винаходи, сімейний стан і склад сім'ї, інформація про наявність дітей, в тому числі неповнолітніх та дітей-інвалідів;

4) контактні дані і відомості про активність на Сайті, в тому числі адреса

електронної пошти, телефон (службовий, мобільний), контакти в чатах та інших електронних ресурсах, інформацію з соціальної мережі, до якої Суб'єкт надав (а) доступ, включаючи мережевий ідентифікатор (ID) свій аккаунт в соціальних мережах, контакти або список «друзів», а також інформацію, яку Суб'єкт опублікував (а), зробивши загальнодоступною, інформація про заявки / відгуках на вакансії, IP-адреси пристроїв, що використовуються Суб'єктом в ході взаємодії з ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», їх моделі, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи і комп'ютера, мобільного браузера, файли «cookies», відомості про дії на Сайті , дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, в т.ч. з використанням метричних програм Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager, Mixpanel, Hotjar та інших;

5) фінансова інформація, в тому числі відомості про приблизний розмір поточного доходу, а також передбачуваний розмір посадового окладу або тарифної ставки у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» в разі прийому суб'єкта на роботу до ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або передбачувана ціна робіт, послуг в рамках планованого до укладання з ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» цивільно-правового договору, відомості про реєстрацію в якості фізичної особи - підприємця, номер свідоцтва та дата такої реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), банківські реквізити розрахункового рахунку, статус податкового резидента, свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, включаючи копії всіх вищевказаних документів;

6) інформація про фізичні дани суб'єкта персональних даних, включаючи фотографії, записи систем відеоспостереження (відеозйомки), встановлених в приміщеннях ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ».

7) інформація про інтерв'ю: результат виконання суб'єктом тестових завдань ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», результати (підсумки) та хід інтерв'ю/переговорів, проведених уповноваженими особами ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» з суб'єктом персональних даних, відповіді на запитання, задані в ході таких інтерв'ю/переговорів, в тому числі аудіо - та відеозапис інтерв'ю/переговорів, листування по електронній пошті з представниками ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і юридичних осіб ЕПАМ.

2. Мета, з якою оброблятимуться персональні дані.

Метою обробки персональних даних є розгляд питання про укладення між ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і суб'єктом персональних даних трудового або цивільно-правового договору, підтвердження відповідності кваліфікації суб'єкта наявним у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» вакансіям, занесення персональних даних суб'єкта в базу даних потенційних контрагентів ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або для формування кадрового резерву ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ (особи, що входять в одну групу компаній з ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», перелік яких зазначений за наступним посиланням: https://careers.epam.ua/cookie-policy).

Результат виконання суб'єктом тестових завдань ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», результати (підсумки) та хід інтерв'ю/переговорів, проведених уповноваженими особами ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» з суб'єктом персональних даних, відповіді на запитання, задані в ході таких інтерв'ю/переговорів, аудіо- та відеозаписи інтерв'ю/переговорів, проведених з суб'єктом, обробляються з метою можливого надання та демонстрації уповноваженим особам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ в рамках обміну досвідом і передачі знань від більш досвідчених осіб менш досвідченим.

Встановлення зворотнього зв'язку з Суб'єктом (у тому числі направлення йому новин, розсилок про проведені ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або іншими юридичними особами ЕПАМ заходи й запрошень на такі заходи, інформації про наявні вакансії та оновлення в інформаційних кампаніях у рамках групи компаній, в яку входять ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та юридичні особи ЕПАМ, пропозицій про укладення цивільно-правового або трудового договору), в тому числі з використанням інструменту Mailchimp.

Надання Суб'єкту можливості проходження тестів/завдань, які доступні на сайті

codility.com/, а також на інших сайтах компанії Codility Limited (9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN), з метою оцінки рівня технічних навичок (технології програмування, мови програмування і т.д.) в процесі розгляду питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Суб'єктом і юридичною особою з групи компаній ЕПАМ.

Записи систем відеоспостереження (відеозйомки) обробляються з метою забезпечення особистої безпеки суб'єкта персональних даних, забезпечення збереження майна ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і суб'єкта персональних даних.

IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи і комп'ютера, мобільного браузера, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті (в тому числі про перегляд рекламі, використання сервісів Сайту), файли «cookies» обробляються з метою поліпшення роботи Сайту, підвищення зручності та ефективності роботи з Сайтом, надання рішень і послуг, що найбільш відповідають потребам Суб'єкта, визначення його переваг, відображення рекламних оголошень (поведінкової реклами), надання цільової інформації щодо рішень і послуг ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і його партнерів, надання Суб'єкту таргетированной реклами на основі переваг / дій суб'єкта на Сайті за допомогою сервісів Facebook, Instagram, а також для забезпечення технічної можливості функціонування Сайту.

Проведення з використанням інструменту Beamery ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та іншими юридичними особами ЕПАМ маркетингових кампаній / подій на основі результатів аналітики (в т.ч. аналізу активності відповідей Суб'єкта на Сайті, його переходу по посиланнях, які були спрямовані в рамках рекламної кампанії) з метою індивідуального комунікаційного підходу (докладніше про функціонал інструменту Beamery див. п. 3 цієї Згоди);

Напрям Суб'єкту новин (розсилок) про проведені ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або іншими юридичними особами ЕПАМ заходах і запрошень на такі заходи;

Пошук потенційних контрагентів, кандидатів на вакантні посади для ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і юридичних осіб ЕПАМ (в тому числі з використанням інструменту Beamery)

Я ознайомлений з більш докладними Умовами обробки файлів «cookies» за посиланням https://careers.epam.ua/cookie-policy.

3. Відомості про третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані, і розпорядників.

Персональні дані суб'єкта персональних даних збираються і обробляються з метою їх надання та передачі Юридичним особам ЕПАМ (в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними), для здійснення внутрішньокорпоративного обліку кандидатів та потенційних контрагентів, а також для формування єдиного кадрового резерву в рамках групи компаній, в яку входять ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичні особи ЕПАМ, а також внутрішнього інформаційного забезпечення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичних осіб ЕПАМ (в тому числі, забезпечення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичних осіб ЕПАМ матеріалами для обміну досвідом та отримання додаткових знань).

Персональні дані суб'єкта також можуть надаватися (або бути доступні) компанії Beamery Ltd (докладніше див. пункт 3 цієї Згоди), компанії The Rocket Science Group LLC, а саме її інструменту Mailchimp (докладніше див. пункт 3 цієї Згоди), компанії Codility Limited, а також  третім особам, з якими у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» укладені договори на надання послуг ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» (юридичних, аудиторських, бухгалтерських, охоронних послуг, надання комбінованих офісних адміністративних послуг, включаючи комплексну секретарську діяльність, інформаційних послуг і послуг з подбору персоналу, пошуку інформації про потенційних контрагентів за винагороду, та інших професійних послуг і т.п.) в разі, якщо це необхідно для належного надання послуг такими третіми особами ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ».

Персональні дані суб'єкта персональних даних збираються і обробляються також з метою їх надання та передачі філіям ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та іншим відокремленим підрозділам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» в рамках єдиної Юридичної особи ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», якщо це необхідно для реалізації прав і обов'язків ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» як Юридичної особи та /або володільця персональних даних відповідно до законодавства України та Порядку обробки персональних даних у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕПАМ СИСТЕМЗ».

Результат виконання суб'єктом тестових завдань ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», результати (підсумки) та хід інтерв'ю/переговорів, проведених уповноваженими особами ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» з суб'єктом персональних даних, відповіді на запитання, задані в ході таких інтерв'ю/переговорів, аудіо - та відеозапис інтерв'ю/переговорів з участю суб'єкта можуть надаватися і демонструватися уповноваженим особам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичних осіб ЕПАМ, які проводять або планують проводити переговори з іншими кандидат або потенційними контрагентами, з метою вивчення ними прийомів і способів, порядку ведення інтерв'ю/переговорів, а також для оцінки компетенцій уповноваженої особи ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»/Юридичних осіб ЕПАМ, яка бере участь в веденні переговорів з боку ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»/Юридичних осіб ЕПАМ.

Записи систем відеоспостереження (відеозйомки) можуть надаватися державним органам (їх співробітникам) на їх вимогу з метою дотримання чинного законодавства (в тому числі при розслідуванні вчинених злочинів, в ході провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляду справ в судах та інших органах).

Розпорядниками персональних даних є особи, з якими ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» укладені відповідні договори на надання послуг і які в ході виконання даних договорів за дорученням ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» обробляють мої персональні дані, а саме уповноважені здійснювати збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

З метою виконання зазначених вище повноважень розпорядники мають право отримувати мої персональні дані з будь-яких законних джерел, в тому числі від мене і від третіх осіб, а також обробляти всі зазначені в цієї згоді мої персональні дані, в тому числі персональні дані, які становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, на що я даю повну та безумовну згоду.

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що до моменту надання цієї згоди ознайомлений з переліками таких Юридичних осіб ЕПАМ, інших третіх осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані, та розпорядників, їх місцезнаходження або місце проживання (перебування), згоден на таку передачу і моєї подальшої згоди та повідомлення не потрібно в кожному окремому випадку передачі (розкриття) таким Юридичним особам ЕПАМ, іншим третім особам та розпорядникам моїх персональних даних та обробки ними моїх персональних даних.

Також я повідомлений, що актуальна версія даних переліків Юридичних осіб ЕПАМ, яким можуть передаватися мої персональні дані, знаходиться в мережі Інтернет за адресою https://privacy.epam.com/core/interaction/showpolicy?type=CommonEpamAddress&client=&country=UA та доступна для ознайомлення усіма зацікавленими особами в будь-який момент.

Мої персональні дані також зберігаються та обробляються у вигляді загальної для ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ бази даних в інформаційній системі Staffing Desk, доступ до якої наданий уповноваженим особам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичних осіб ЕПАМ, яким такі персональні дані необхідні для виконання їх посадових або цивільно-правових обов'язків. Подібний доступ надається з метою внутрішнього інформаційного забезпечення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ та використання кадрового резерву для заповнення наявних у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ вакантних посад, або з метою використання бази потенційних контрагентів для пошуку контрагента у разі необхідності укладення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або Юридичною особою ЕПАМ цивільно-правового договору на певний вид робіт, послуг.

З метою внутрішнього інформаційного забезпечення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та / або Юридичних осіб ЕПАМ персональні дані суб'єкта можуть включатися в інші інформаційні системи.

У зв'язку з тим, що ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» використовує рекламні послуги соціальних мереж Facebook та Instagram, Суб'єкт дає свою згоду на передачу і надання доступу до його персональних даних, зазначених у підпункті 4 п. 1 цієї Згоди, власникам соціальних мереж Facebook (www.facebook.com, Facebook, Inc. 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025) та Instagram (www.instagram.com, Facebook, Inc. 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025), для цілей надання сервісів вимірювання і таргетингу реклами на основі переваг / дій Суб'єкта, за допомогою соціальних мереж Facebook та Instagram.

Суб'єкт підтверджує свою поінформованість і погоджується з тим, що зазначені вище власники соціальних мереж Facebook та Instagram можуть використовувати файли «cookie», веб-маяки та інші технології зберігання даних для збору або отримання інформації з Сайту і будь-яких інших ресурсів мережі Інтернет і використовувати цю інформацію для зазначених вище цілей.

Я повідомлений, що можу заборонити збір та використання інформації для таргетингу реклами шляхом заборони збереження файлів «cookies» в налаштуваннях свого браузера. Я також повідомлений, що можу отримати доступ до механізму здійснення такого вибору на сайтах: http://www.aboutads.info/choices та http://www.youronlinechoices.eu/. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» повідомив мене про те, що більш детальну інформацію про cookie-файли і принципах їх роботи можна знайти на ресурсі http://www.aboutcookies.org/.

Суб'єкт дає свою згоду на транскордонну передачу та надання доступу до своїх персональних даних, зібраних через Сайт, а саме таких:

1) персональні дані, які включають в себе прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, відомості про наявний досвід роботи / діяльності (назва організації, посади в організації), резюме, інформацію про заявки / відгуках на вакансії, адреса / відомості про місцезнаходження, поштовий індекс, номер контактного телефону, відомості про освіту, інформацію з соціальної мережі, до якої Суб'єкт надав доступ, включаючи мережевий ідентифікатор (ID) свій аккаунт в соціальних мережах, контакти або список «друзів», а також інформацію, яку Суб'єкт опублікував, зробивши загальнодоступною, листування по електронній пошті з представниками ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або інших юридичних осіб ЕПАМ, інші персональні дані, які Суб'єкт за власним бажанням надав, інші відомості, що збираються в автоматичному режимі (IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується Сайт, історія браузера, тип пристрою, тип операційної системи і комп'ютера, мобільного браузера, дата і час відвідування Сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли «cookies»), в т.ч. з використанням метричних програм (систем) Google Analytics, Mixpanel, компанії Beamery Ltd. (www.beamery.com) (включаючи залучених нею третіх осіб-субоператоров), і використання Суб'єктом персональних даних компанією Beamery Ltd. (включаючи залучених нею третіх осіб-субоператоров) виключно для цілей:

 • проведення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та іншими юридичними особами ЕПАМ маркетингових кампаній / подій з вбудованою всебічної аналітикою, а також пошуку та залучення кандидатів / потенційних контрагентів для розгляду питання про укладення юридичною особою ЕПАМ з такими кандидатами / потенційними контрагентами цивільно-правового або трудового договору шляхом сегментації / поділу пулу кандидатів за критеріями участі / відповідності на основі потоку повідомлень / комунікаційних потоків (наприклад, активність / частота відповідей, зацікавленість), дій / тригерів (наприклад, перехід по посиланнях, які були спрямовані в рамках рекламної кампанії),
 • здійснення комунікації / зв'язку між Суб'єктом і представниками ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або інших .ридичних осіб ЕПАМ через настроюються автоматизовані
 • електронні листи / смс / месенджери,
 • автоматичного поповнення даних в інформаційних системах персональних даних ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» загальнодоступними відомостями з різних соціальних мереж і відкритих баз резюме;
 • інших цілей, зазначених у цієї Згоді на обробку персональних даних;

2) персональні дані, які включають в себе ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, навички та їх рівень, місце розташування, інформацію про відвідуваних заходах, компанії The Rocket Science Group LLC, а саме її інструменту Mailchimp (www.mailchimp.com) (включаючи залучених нею третіх осіб-субоператоров), і використання персональних даних суб'єкта компанією The Rocket Science Group LLC (включаючи залучених нею третіх осіб-субоператоров) виключно для цілей встановлення зворотного зв'язку з Суб'єктом (в тому числі направлення йому новин, розсилок про проведені Оператором або іншими юридичними особами ЕПАМ заходах і запрошень на такі заходи, інформації про наявні вакансії та оновлення в інформаційних кампаніях в рамках групи компаній, в яку входять Оператор та юридичні особи ЕПАМ, пропозицій про укладення цивільно-правового або трудового договору);

3) Персональні дані, які включають в себе ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, компанії Codility Limited (https://codility.com/, адресу місцезнаходження: 9th Floor, 107 Cheapside, London, United Kingdom EC2V 6DN) виключно для цілей обробки результатів проходження Суб'єктім тесту на оцінку рівня технічних навичок і передачі відповідні дані про результат проходження тесту Компанії у зв'язку з використанням Компанією послуг Codility Limited. Послуги Codility Limited включають в себе оцінку рівня технічних навичок Суб'єкту (технології програмування, мови програмування і т.д.) в процесі розгляду питання про укладення цивільно-правового або трудового договору між Суб'єктім та юридичною особою з групи компаній ЕПАМ; оцінка проводиться за допомогою проходження Суб'єктім тестів, які доступні на сайті https://codility.com/, а також на інших сайтах компанії Codility Limited.

4. Дії з персональними даними.

Володілець має право здійснювати наступні дії з моїми персональними даними, вказаними в цієї згоді, включаючи персональні дані, які становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних, на що я даю повну та безумовну згоду: автоматизована, неавтоматизована і змішана обробка, в тому числі збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, знеособлення, знищення і поширення (розповсюдження, реалізація, передача) персональних даних (i) по мережам зв'язку загального користування, (ii) по інформаційно-телекомунікаційним мережам міжнародного інформаційного обміну, в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, а також отримувати мої персональні дані з будь-яких законних джерел, в тому числі від мене і від третіх осіб.

Способи, що застосовуються для обробки персональних даних: (i) автоматизована обробка; (ii) обробка без використання засобів автоматизації (неавтоматизована); (iii) змішана обробка; (iv) обробка з отриманням персональних даних, існуючих в електронному вигляді, шляхом копіювання та іншими способами, що не знищують персональні дані; (v) зберігання персональних даних в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на серверах ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», Юридичних осіб ЕПАМ, їх контрагентів, яким такі персональні дані передані відповідно до умов цієї згоди; (vi) перегляд персональних даних з метою визначення, чи міститься в них інформація, що відноситься до мети збору і обробки персональних даних; (vii) надання доступу до персональних даних особам, яким вони необхідні для цілей виконання своїх посадових обов'язків, зобов'язань в рамках укладеного з ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» цивільно-правового договору, в тому числі працівникам, підрядникам, практикантам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ; (viii) інші способи обробки, відповідно до мети збору і обробки персональних даних.

5. Джерела збирання моїх персональних даних є:

5.1. інформація, документи, що містять персональні дані, надані ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» самим суб'єктом, а також отримані в ході взаємодії з ним по телефону, електронній пошті, за допомогою Сайту, інструменту Beamery (докладніше див. пункт 3 цієї Згоди) та інших засобів комунікації, а також при проведенні інтерв'ю/переговорів з суб'єктом (в тому числі очно або дистанційно за допомогою мережі Інтернет);

5.2. інформація, документи, що містять персональні дані, отримані від третіх осіб, які здійснюють обробку персональних даних на законних підставах, в тому числі від державних органів, інших організацій, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, в тому числі від осіб, з якими у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» укладені договори з метою надання ними послуг з підбору персоналу для ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» або пошуку ними для ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» відповідних контрагентів для надання послуг, виконання робіт в разі, коли такими контрагентами виявилися фізичні особи. У такому випадку за дотримання всіх вимог законодавства в галузі обробки персональних даних, а також за отримання від суб'єкта всіх необхідних погоджень, в тому числі на передачу його персональних даних ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», відповідають ці треті особи;

5.3. інформація, що містить персональні дані, отримана із загальнодоступних джерел персональних даних і джерел, в яких персональні дані зроблені загальнодоступними самим суб'єктом, в тому числі:

1) портали для пошуку роботи, де Суб'єкти самостійно розміщують свої резюме;

2) сторінки в соціальних мережах і в мережах професійного співтовариства в мережі Інтернет (наприклад, LinkedIn);

3) внутрішня інформаційна система ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ (Staffing Desk);

4) інші загальнодоступні джерела персональних даних;

5.4. інформація, документи, що містять персональні дані і створені / отримані в процесі взаємодії між ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і суб'єктом, в тому числі записи систем відеоспостереження (відеозйомки), встановлених в приміщеннях (офісах) ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»;

5.5. інші законні джерела отримання персональних даних.

6. Місце (фактична адреса) обробки персональних даних: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, а також за місцем знаходження філій та інших відокремлених підрозділів:

1) філія у місті Харкові ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 61072, Харківська обл., місто Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 33-Г, корпус літ А-7;

2) філія у місті Вінниці ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Миколи Оводова, будинок 51;

3) філія у місті Львові ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 79034, Львівська обл., місто Львів, вулиця Угорська, будинок 14, секція 1;

4) підрозділ у м. Дніпро ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 16, поверх 5

7. Права суб'єкта:

Я до моменту надання цієї згоди ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом № 2297, а саме:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим мною особам, крім випадків, встановлених Законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються мої персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти володільцю персональних даних вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкових втрат, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для мені правові наслідки.

8. Термін обробки і зберігання: обробка і зберігання моїх персональних даних здійснюється протягом усього терміну розгляду моєї кандидатури на заміщення наявних у ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» вакантних посад та проведення переговорів з метою вирішення питання про укладення зі мною цивільно-правового договору, а також після прийняття рішення про відмову в прийомі на роботу або неукладення зі мною в даний момент цивільно-правового договору - з метою включення моїх персональних даних до кадрового резерву або бази даних потенційних контрагентів, а також для демонстрації аудіо- та відеозаписів інтерв'ю/переговорів уповноваженим особам ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та Юридичних осіб ЕПАМ - з метою отримання/передачі знань та обміну досвідом до моменту відкликання мною цієї згоди, якщо відсутні інші законні підстави для обробки та зберігання моїх персональних даних. Протягом цього сроку ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», інші зазначені в цієї згоді особи мають право обробляти, в тому числі зберігати, зазначені в цієї згоді персональні дані.

9. Я погоджуюсь з веденням відеоспостереження (відеозйомки) на території приміщень (офісів) ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і Юридичних осіб ЕПАМ, при якому здійснюється збір і обробка моїх персональних даних.

10. Надаючи персональні дані рекомендувачів, співробітників колишніх роботодавців і клієнтів, близьких родичів (чоловіка / дружини, дітей, в тому числі усиновлених / удочеріних) ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», я гарантую, що мною отримана згода цих осіб на передачу їх персональних даних для обробки ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» відповідно до мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 2 цієї згоди.

11. Я повідомлений про можливе отримання моїх персональних даних та даю ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та розпорядникам свою згоду на отримання персональних даних від третіх осіб для мети, зазначеної в п. 2 цієї згоди, зокрема, від працівників ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» і колишніх працівників, інших фізичних осіб, Юридичних осіб ЕПАМ, їх працівників і підрядників, моїх колишніх роботодавців та клієнтів, державних і муніципальних органів, організацій, установ, в яких можуть зберігатися і оброблятися мої персональні дані, шляхом направлення відповідного запиту зазначеним особам, а також за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет».

Я цим підтверджую, що попереджений про наслідки відмови від дачі цієї згоди на отримання моїх персональних даних від третіх осіб, зокрема неможливість отримання ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» та розпорядниками таких персональних даних тягне неможливість перевірки моєї репутації і неможливість отримання рекомендацій про мої ділові та професійні якості від моїх колег, клієнтів і роботодавців, що може виступити одним із факторів при виборі ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» кандидата або контрагента, в тому числі стати причиною надання іншому претендентові або потенційному контрагенту переваги при працевлаштуванні або укладанні цивільно-правового договору.

12. Ця згода вступає в силу з дати її надання мною.

13. Я повідомлений, що ця згода може бути мною відкликана в будь-який час шляхом письмового повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»: 03150, г. Київ, вул. Фізкультури, 28, а також шляхом направлення повідомлення (електронного листа) про відкликання на адресу електронної пошти [email protected].

Відкликання даної згоди вступає в силу з дати отримання відповідного повідомлення ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ».

Відкликання згоди тягне припинення обробки персональних даних, якщо відсутні інші підстави обробки персональних даних.

У разі відмови від обробки персональних даних метричними програмами (Google Analytics, Google Tag Manager, Mixpanel, Hotjar та інших), в тому числі зібраних і оброблюваних для надання / показу поведінкової та таргетированной реклами, я проінформований про необхідність припинити використання Сайту або відключити файли «cookie» в настройках браузера, як це описано в останньому абзаці п. 3 цієї Згоди.

14. Якщо будь-які положення даної згоди будуть визнані такими, що не відповідають законодавству України або недійсними, це не повинно впливати на дійсність і правомочність інших положень згоди.

Направляючи резюме і заповнюючи анкету на сайті careers.epam.ua, я також підтверджую, що до надання даної згоди (в момент збору персональних даних) я ознайомлений з:

 • правами, наданими мені відповідно до чинного законодавства України про персональні дані,
 • інформацією про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, місцезнаходження або місце проживання володільця та розпорядників персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору та обробки моїх персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, мети і підстави такої передачі, які дії з персональними даними передбачає їх обробка, термін зберігання, умови відкликання згоди, а також з іншою інформацією в простій та зрозумілій формі, що дозволяє мені дати інформовану, добровільну та свідому згоду на обробку моїх персональних даних.

Вакансії EPAM Ukraine у Київ | Львів | Харків | Дніпро | Вінниця | Івано-Франківськ | Одеса | Чернівці | Хмельницький | Рівне | Ужгород | Тернопіль | Луцьк за напрямком Java | JavaScript | .NET | DevOps | Experience Design | Software Testing | Business Analysis | Python| Big Data | Mobile | Solution Architect | Ruby on Rails у містах за напрямком Java вакансії Київ | Java вакансії Харків | Java вакансії Львів | Java вакансії Вінниця | Java вакансії Одеса | Java вакансії Івано-Франківськ | Java вакансії Чернівці | Java вакансії Хмельницький | Java вакансії Рівне | Java вакансії Ужгород | Java вакансії Тернопіль | Java вакансії Луцьк | JavaScript вакансії Київ | JavaScript вакансії Харків | JavaScript вакансії Львів | JavaScript вакансії Вінниця | JavaScript вакансії Одеса | JavaScript вакансії Івано-Франківськ | JavaScript вакансії Чернівці | JavaScript вакансії Хмельницький | JavaScript вакансії Рівне | JavaScript вакансії Ужгород | JavaScript вакансії Тернопіль | JavaScript вакансії Луцьк | DevOps вакансії Київ | DevOps вакансії Харків | DevOps вакансії Львів | DevOps вакансії Вінниця | DevOps вакансії Одеса | DevOps вакансії Івано-Франківськ | DevOps вакансії Чернівці | DevOps вакансії Хмельницький | DevOps вакансії Рівне | DevOps вакансії Ужгород | DevOps вакансії Тернопіль | DevOps вакансії Луцьк